Tổng Hợp

Chức danh nghề nghiệp là gì?

Chức danh nghề nghiệp là một chức vụ cá nhân được các tổ chức xã hội như tổ chức nghề nghiệp, tổ chức chính trị công nhận. Ví dụ: giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, tiến sĩ, cử nhân

Để xác định vị trí và địa vị của một cá nhân trong xã hội cũng như trong các tổ chức chính trị, nghề nghiệp … thông thường người ta nhìn vào chức danh của cá nhân đó.

Qua bài viết Chức danh là gì? Chức danh nghề nghiệp là gì? Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích

Chức danh nghề nghiệp là gì?

Chức danh nghề nghiệp là chức vụ của cá nhân được xã hội nghề nghiệp, tổ chức chính trị thừa nhận như giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, tiến sĩ, cử nhân. , Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Chức danh là gì?

Chức danh là tên gọi những thông tin sau đây thể hiện trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của viên chức thuộc các lĩnh vực chuyên môn, làm cơ sở để tuyển dụng, sử dụng và quản lý, làm căn cứ để tuyển dụng, sử dụng và quản lý theo quy định của Luật chức danh.

Do đó, từ chức danh của một người, chúng ta có thể nhìn thấy các thông tin như trình độ năng lực, chức vụ, địa vị xã hội và một tổ chức. Tổ chức này phải được xã hội và pháp luật thừa nhận

Theo chức danh, chúng ta cũng sẽ thấy cách quản lý và cách tuyển dụng nó vào vị trí của người đang giữ chức danh hiện tại.

Thông thường tiêu đề xuất hiện cùng với tiêu đề. Ví dụ, một bác sĩ sẽ có chức danh bác sĩ trong bệnh viện và được tổ chức của bệnh viện nơi anh ta đặt trụ sở và xã hội công nhận chức danh bác sĩ của người đó.

Nhưng một số chức danh không khớp với tiêu đề và ngược lại. Ví dụ như giáo sư, tiến sĩ giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế.

Phần tiếp theo của bài viết Tiêu đề là gì? Chức danh là gì? Vui lòng chuyển đến phần ví dụ.

Hạng chức danh nghề nghiệp là gì??

Theo quy định tại Nghị định số 115/2020 / NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thì ngạch chức danh là cấp thể hiện trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của viên chức. trong các lĩnh vực chuyên môn khác nhau.

Thăng chức danh là việc bổ nhiệm viên chức có chức danh cao hơn trong cùng lĩnh vực nghề nghiệp. Nhiệm vụ bao gồm những công việc cụ thể phải thực hiện, có mức độ phức tạp phù hợp với cấp bậc chức danh công việc.

Việc rà soát, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp phải căn cứ vào chức danh nghề nghiệp, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, phù hợp với tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngoài công lập được cấp có thẩm quyền phê duyệt, phù hợp với cơ cấu viên chức.

Công chức có nhu cầu và đủ điều kiện, điều kiện theo quy định của pháp luật được đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng.

Thực hiện nguyên tắc bình đẳng, công khai, minh bạch, khách quan, hợp pháp, thực hiện thi tuyển chức danh nghề nghiệp, đánh giá thăng hạng.

Chức danh chuyên môn là gì?

Chức danh là sự chỉ định về trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của viên chức trong các lĩnh vực chuyên môn; làm căn cứ để tuyển dụng, tuyển dụng và quản lý viên chức.

Hiệu trưởng là một chức danh hay một chức vụ?

Trên đây chúng tôi đã đưa ra khái niệm biển chức danh để quý khách hàng có thể hiểu biển chức danh là gì.

Chức vụ là sự nghiệp khi một người có vai trò, vị trí nhất định trong tổ chức, tập thể. Ví dụ: Bộ trưởng …, Phó Thủ tướng Chính phủ, … Đối với tập thể là Tổng cục trưởng, Cục trưởng, … của một quốc gia, một tổ chức.

Như vậy, trong trường mà hiệu trưởng chỉ tham gia quản lý, hành chính với vai trò lãnh đạo nhà trường thì hiệu trưởng chỉ là một chức vụ. Ngược lại, nếu hiệu trưởng của trường tham gia giảng dạy các lớp học nào đó trong trường ngoài chức vụ “hiệu trưởng” thì hiệu trưởng ở đây có thể hiểu là một chức danh, một chức vụ.

chuc-danh-nghe-nghiep-1-docx-a2-phumygoldvillas-vn

Ví dụ về chức danh và chức danh công việc

Số thứ tự Chức danh
1 Giáo viên
2 Bác sĩ
3 Giáo sư
4 Tiến sĩ
5 Phó giáo sư
6 Cứ nhân
7 Đầu bếp
8 Thạc sĩ
9 Diễn viên
10 Ca sĩ
11 Người mẫu
12 Nghiên cứu sinh
13 Đầu bếp

Ví dụ về chức danh nghề nghiệp

Số thứ tự Tên chức danh nghề nghiệp
1. Quan trắc viên sơ cấp
2. Y tá
3.  Nữ hộ sinh
4.  Kỹ thuật viên y
5. Hộ lý
6. Dược  tá
7.  Kỹ thuật viên dược
8. Giáo viên trung học cơ sở
9.  Phát thanh viên
10. Thư mục viên
11. Tuyên truyền viên chính
12.  Huấn luyện viên
13. Âm thanh viên
14. Thư mục viên
15. Kỹ thuật viên cao cấp y
16.  Nữ hộ sinh cao cấp
17. Phóng viên – bình luận viên
18.  Dựng phim viên chính
19. Quay phim viên
20.  Đạo diễn
21. Hoạ sĩ
22. Bảo tàng viên
23. Thư viện viên
24. Hướng dẫn viên chính
25. Kỹ sư cao cấp
26.  Đạo diễn cao cấp
27. Phóng viên – bình luận viên cao cấp
28.  Đạo diện cao cấp
29.  Diễn viên hạng I

Qua những phân tích trên, chúng tôi mong rằng bạn có thể có thêm những thông tin cần thiết về biển chức danh nghề nghiệp là gì? Chức danh là gì? Nếu bạn còn thắc mắc hoặc muốn biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng gọi cho chúng tôi qua số hotline.

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button