Tổng Hợp

Sự Khác Biệt Giữa Dị Hóa Và Đồng Hóa Là Gì ? So Sánh Sự Khác Biệt Giữa Các Thuật Ngữ Tương Tự

dong-hoa-la-gi-a3-phumygoldvillas.vn

Tiếng Việt là một kho tàng vô cùng phong phú cần rất nhiều thời gian và công sức để khám phá. Đặc biệt là các thuật ngữ “assimilation” – “dị hóa” mà người dùng sử dụng trong một số trường hợp vẫn còn khó hiểu. Sự khác biệt giữa dị hóa và đồng hóa là gì? Chúng ta cùng nhau tìm câu trả lời nhé!

Đồng hóa là gì?

Theo từ điển tiếng Việt, từ đồng hóa có nghĩa là biến đổi bản chất bên trong của sự vật, biến đổi sự vật hiện tượng khác giống vật, hoặc sự vật hiện tượng khác với chủ thể, làm mất đi tính chất ban đầu, giống nhau của chúng. chủ đề mới. Đồng hóa là rất lớn, nhiều và thay đổi theo các mô hình hiện có.

“Đồng hóa” không chỉ là sự chuyển hóa bên ngoài, mà là sự chuyển hóa bên trong. Khi thay đổi, sự vật, hiện tượng cũ mất đi chất lượng vốn có và được thay thế bằng chất lượng mới, chất lượng khác.

Đồng hóa chỉ đơn giản là một quá trình cụ thể, lâu dài nhằm làm cho một thứ tương tự như một thứ khác. Quá trình đồng hoá xảy ra theo ý muốn chủ quan của con người hoặc dưới tác động khách quan của thế giới quan bên ngoài.

“Dị hóa” là gì?

dong-hoa-la-gi-a1-phumygoldvillas.vn

Theo từ điển tiếng Việt, dị hóa cũng là một quá trình biến đổi từ vật này sang vật khác. Tuy nhiên, quá trình biến đổi này là khác nhau, thay thế, thêm vào hoặc xóa bỏ, không hoàn toàn giống với đối tượng hoặc hiện tượng mong muốn.

Quá trình dị hóa hình thành và phát triển diễn ra với những thay đổi khó lường. Những thay đổi trong quá trình dị hóa có xu hướng là những thay đổi theo hướng xấu đi hơn là những tính toán của dữ liệu con người.

Sự khác biệt giữa đồng hóa và dị hóa trong môi trường sử dụng

Bài báo này sẽ chỉ ra sự khác biệt giữa đồng hóa và dị hóa trong khi sử dụng hai từ trái nghĩa này.

Trong lịch sử

Các lớp sử Việt thường dùng thuật ngữ đồng hóa khi đề cập đến 1.000 năm thực dân Pháp đô hộ nước ta. “Tại sao thực dân Pháp lại muốn đồng hóa nhân dân ta?” – đây là câu hỏi mà nhiều giáo viên dạy Lịch sử đặt ra cho học sinh của mình. Bạn hiểu như thế nào và bạn trả lời câu hỏi này như thế nào?

Đồng hóa sắc tộc bao gồm đồng hóa tự nhiên và đồng hóa cưỡng bức. Đồng hóa tự nhiên là quá trình giao tiếp giữa A và B. Do ảnh hưởng lâu dài của gia tộc B, gia tộc A tự nhiên dần dần mất đi bản sắc, cuối cùng là gia tộc B bị đồng hóa.

Đồng hóa cưỡng bức là việc buộc những người nhỏ hơn phải sử dụng ngôn ngữ, chữ viết, phong tục và tập quán của một quốc gia lớn hơn.

Do đó, sự đồng hóa dân tộc chủ yếu xảy ra trong các giai đoạn lịch sử. Những người bị áp bức được đồng hóa về văn hóa và ngôn ngữ. Đồng hoá có nghĩa là dân tộc bị áp bức phải dùng lời nói của kẻ áp bức, sống theo thuần phong mỹ tục, xóa bỏ những đặc điểm văn hóa truyền thống của dân tộc bị áp bức.

Trong lịch sử, chế độ phong kiến ​​từng chứng kiến ​​nhiều quốc gia lớn đô hộ các quốc gia nhỏ. Trong quá trình đô hộ, họ sử dụng các biện pháp đồng hóa dân tộc để chống lại áp bức. Ví dụ, dân tộc Việt Nam bị Trung Quốc đô hộ 1000 năm. Họ xâm lược nước ta và thực hiện các biện pháp đồng hóa sắc tộc đối với người An Nam. Họ ép dân ta dùng chữ Hán thay cho danh từ, nói tiếng Hán thay cho tiếng Việt, mặc Hán phục thay cho tiếng Việt, v.v. Từ đó, “đồng hoá” đã xuất hiện trong lĩnh vực lịch sử, minh chứng cho thời đại phấn đấu thoát khỏi ách áp bức, bóc lột của giặc ngoại xâm.

Tuy nhiên, sau 1000 năm bị phong kiến ​​và thực dân Pháp đô hộ, dân tộc ta vẫn chưa bị đồng hóa và vẫn giữ được bản sắc dân tộc.

Thuật ngữ đồng hóa được sử dụng trong kiến ​​thức lịch sử để thể hiện sự kiên cường và lòng tự hào dân tộc của người Việt Nam.

Một ví dụ khác, trong lịch sử Trung Quốc, người Mãn Châu sang chiếm Trung Quốc và thành lập nhà Thanh đã đồng hóa ngay người Hán: bắt đàn ông cạo nửa đầu, thắt bím, dùng chữ Hán thay cho chữ Hán. Quá trình đồng hóa diễn ra trong 100 năm. Sau đó, khi nhà Thanh được thành lập, Mãn Châu và Mãn Châu đã biến mất. Thay vào đó, nhà Thanh đồng hóa trở lại với Mãn Châu.

Có thể thấy, quá trình đồng hóa có thể lặp đi lặp lại, diễn ra trong thời gian dài. Từ “đồng hóa” đã xuất hiện từ lâu trong các từ điển tiếng Việt.

Trong sinh học

Đồng hóa hay sinh tổng hợp là một tập hợp các phản ứng sinh hóa nhằm mục đích xây dựng các phân tử lớn và phức tạp từ các thành phần nhỏ và đơn giản để tích lũy năng lượng.

dong-hoa-la-gi-a2-phumygoldvillas.vn

Đây là quá trình chuyển đổi các chất không đặc hiệu (ví dụ như glucose, lipid) trong thực phẩm từ các nguồn thực vật, động vật và vi sinh vật thành các chất hữu cơ khác đặc trưng cho cơ thể. Quá trình này được đặc trưng bởi sự thu năng lượng. Năng lượng cần thiết cho phản ứng trên chủ yếu do quá trình thủy phân ATP.

Dị hóa là một tập hợp các phản ứng sinh hóa được thiết kế để phá vỡ các phân tử phức tạp thành những phân tử đơn giản hơn để giải phóng năng lượng cho các hoạt động sống.

Đây là quá trình phân hủy các chất dự trữ và dành riêng cho cơ thể thành các sản phẩm phân tử nhỏ không đặc hiệu và thải chất thải (carbon dioxide, urê, amoniac, axit axetic…) ra ngoài môi trường.

“Phong ba bão táp không bằng tiếng Việt” – đây là câu tục ngữ mà ông cha ta xưa nói về sự đa dạng, phong phú của tiếng Việt. Sự khác biệt giữa dị hóa và đồng hóa là gì có nhiều ý nghĩa về mặt sử dụng của chúng. Nếu bạn hiểu nghĩa của cả hai từ, bạn sẽ sử dụng chúng một cách thành thạo.

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button