Tổng Hợp

Giá Trị Là Gì? Phân Biệt Giữa Giá Trị Công Ty Và Định Giá

Giá trị là một khái niệm trừu tượng, ý nghĩa của sự vật phù hợp với nhu cầu của con người. Trước mắt, có thể coi giá trị kinh tế của sự vật có quan hệ mật thiết với ba mặt chủ yếu là sản xuất, tiêu dùng và sở hữu của các công ty, quốc gia và các chủ thể kinh tế (cá nhân, công ty, v.v.) ở bất kỳ cấp độ nào trong thế giới. ). Sau đây, chúng ta cùng tìm hiểu giá trị là gì? Làm thế nào để phân biệt các loại giá trị?

gia-tri-la-gi-1-a20-phumygoldvillas-vn

Giá trị là gì?

Giá trị là giá trị tiền tệ, vật chất hoặc giá trị được đánh giá của một tài sản, hàng hóa hoặc dịch vụ. “Giá trị” có liên quan đến nhiều khái niệm, bao gồm lợi ích cổ đông, giá trị công ty, giá trị hợp lý, giá trị sổ sách, giá trị doanh nghiệp, giá trị tài sản ròng, giá trị thị trường, giá trị thị trường tư nhân, giá trị cổ phiếu, giá trị đầu tư, giá trị nội tại, sự đánh giá, giá trị gia tăng kinh tế , Chuỗi giá trị, đề xuất giá trị, v.v.

Quy luật giá trị

Cần lưu ý rằng giá trị tiềm năng của sản phẩm tự nhiên xét cho cùng là “tiềm năng” + sức lao động. Ngoài yếu tố may mắn, các sản phẩm tự nhiên như vàng bạc, đá quý,… phải liên quan đến lao động. Con người phải tốn rất nhiều sức lực, thậm chí mất cả tính mạng để tìm kiếm, điều chế, chế tác … quặng hay thỏi … mới có được một sản phẩm có giá trị.

Vì vậy, giá trị sản phẩm của nó trước hết do lao động tạo ra và có nguồn gốc từ sức lao động. Giá trị tiềm tàng thể hiện ở thuộc tính và công dụng của chất đó. Cả hai đều liên quan đến bài viết và quan điểm của K.Max nên theo K.Max không thể phủ nhận mọi giá trị đều liên quan và bắt nguồn từ lao động.

Phân biệt giữa giá trị công ty và định giá

Thuật ngữ “giá trị” và “giá trị” thường được sử dụng thay thế cho nhau, nhưng đối với các nhà đầu tư, giá trị của công ty là một con số, trong khi định giá được biểu thị bằng thu nhập, EBIT, dòng tiền hoặc một số bội số hoạt động khác của chỉ số.

Trong tài chính doanh nghiệp, giá trị của một công ty thường bắt nguồn từ phân tích chiết khấu dòng tiền (DCF), một mô hình về cơ bản chiết khấu dòng tiền tự do của một công ty cho đến thời điểm hiện tại. Kết quả sẽ là giá trị nội tại – một con số có thể lên đến hàng trăm nghìn, hàng triệu hoặc hàng tỷ. Giá trị mỗi cổ phiếu của công ty sau đó có thể được tính bằng cách chia giá trị đó cho số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Sử dụng phép nhân trên cho phép so sánh định giá giữa các nhóm công ty ngang hàng. Nếu Công ty A trị giá 4 tỷ đô la và Công ty B trị giá 9 tỷ đô la, nhà đầu tư không thể đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt. Để đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt hơn, nhà đầu tư nên định giá Công ty A là 15 x EPS và Công ty B là 18 x EPS, trong đó 15 và 18 lần lượt là giá giao dịch hiện tại của trái phiếu Công ty A và Công ty B.

gia-tri-la-gi-1-a14-phumygoldvillas-vn

Khái niệm giá trị hàng hoá

Giá trị của hàng hóa là một thuộc tính của hàng hóa, là lao động mà người sản xuất phải trả để sản xuất ra hàng hóa đó, kết tinh thành hàng hóa.

Để hiểu khái niệm này, người ta phải bắt đầu với trao đổi và giá trị trao đổi.

Giá trị trao đổi là quan hệ định lượng, là tỷ lệ mà giá trị sử dụng của một hàng hoá này được trao đổi cho một hàng hoá khác. Ví dụ, 1 m vải đổi được 4 kg gạo. Tại sao gạo và vải lại được trao đổi, lại có thể trao đổi theo tỷ lệ như vậy thì rõ ràng phải có cơ sở chung, đó không phải là giá trị sử dụng của chúng, vì giá trị sử dụng của vải và gạo là hoàn toàn khác nhau, điểm chung là Cả vải và gạo đều là sản phẩm của lao động, bởi vì lao động (thời gian lao động và công sức lao động) được chứa đựng trong hàng hóa và là cơ sở của giá trị của chúng.

Khái niệm này được khẳng định trong các sách giáo khoa kinh tế chính trị. Nếu chúng ta xem xét theo quan điểm của trường phái tiện ích cận biên, thì vẫn có thể thu được lý lẽ đầy đủ. Vì vậy, các đối tượng của nhu cầu chung chứa đựng trong các cá nhân khác nhau vẫn là cơ sở của trao đổi.

gia-tri-la-gi-1-a15-phumygoldvillas-vn

Phân biệt các giá trị bằng một số khái niệm sau

Giá trị sử dụng

Giá trị trao đổi

Karl Marx cho rằng sản phẩm của lao động vừa có giá trị sử dụng vừa có giá trị tiềm tàng – giá trị của sản phẩm thặng dư do cá nhân sản xuất ra. Khi tham gia vào quá trình trao đổi giá trị, nó được sử dụng để mở rộng giá trị tiềm tàng và tạo ra giá trị trao đổi. Có thể hiểu, giá trị trao đổi chỉ còn lại giá trị sử dụng trên phạm vi xã hội, nơi diễn ra sản xuất hàng hóa và trao đổi hàng hóa. Nếu một xã hội áp dụng hệ thống tiền tệ, tức là giá cả, thì giá trị sử dụng được biểu hiện bằng tiền.

Đây là nơi xuất phát ý tưởng về quy luật giá trị, hay “giá cả xoay quanh giá trị”. Có thể suy ra rằng sự khác biệt giữa giá trị và giá cả là điểm giá trị tiềm năng. Vì vậy, phạm trù giá trị không giới hạn trong trao đổi, vì giá trị cơ bản chưa có quan hệ trao đổi. Đó là, theo Marx K.

Định lượng giá trị

Lượng hóa giá trị là một vấn đề được các nhà nghiên cứu kinh tế lý thuyết quan tâm. Các nhà kinh tế chính trị cổ điển và Marx K. tin rằng tính phổ biến của giá trị bắt nguồn từ lao động. Giá trị sức lao động được đo bằng giờ lao động. Giá trị của hàng hoá là lượng lao động bình quân cần thiết để sản xuất ra hàng hoá đó. Tuy nhiên, lý thuyết này không giải thích được giá trị của các nguồn lực không liên quan đến lao động.

Trường phái tiện ích cận biên cho rằng cơ sở của giá trị sản phẩm là tính tiện ích và sự khan hiếm. Tiện ích của mọi người là khác nhau tại các thời điểm và tình huống khác nhau. Do lý thuyết cận biên toán học được thành lập vào cuối thế kỷ 19, Các nhà nghiên cứu tại trường phái này đã giải thích đầy đủ về nguồn gốc của giá trị hàng hóa. Tuy nhiên, lý thuyết này cũng bị chỉ trích vì bỏ qua vai trò của lao động trong việc tạo ra giá trị.

gia-tri-la-gi-1-a16-phumygoldvillas-vn

Hy vọng bài viết về chủ đề giá trị là gì trên đây đã mang lại kiến thức hữu ích dành cho các bạn!

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button