Tổng Hợp

Hàm, cú pháp và cách sử dụng hàm HLOOKUP trong Excel

Tương tự như hàm Vlookup, hàm HLOOKUP cũng là một hàm tìm kiếm, tìm kiếm dữ liệu theo chiều ngang và trả về theo chiều dọc. Để hiểu rõ cú pháp và cách sử dụng hàm HLOOKUP trong Excel, bạn đọc có thể tham khảo hướng dẫn trong các bài viết sau và vận hành.

Như đã nói ở trên, hàm HLOOKUP là một trong những hàm cơ bản trong excel, do tính phổ biến của nó nên bạn đọc hãy nắm vững cú pháp và cách sử dụng hàm HLOOKUP trong Excel qua các bài viết dưới đây.

ham-hlookup-4-a-phumygoldvillas-vn

Hàm HLOOKUP là gì?

HLOOKUP là một hàm tra cứu dữ liệu theo chiều ngang (từ trái sang phải) trong bảng và trả về theo hàng dọc (từ trên xuống dưới).

Tên hàm HLOOKUP bao gồm chữ viết tắt tiếng Anh H-Horizontal-ngang và LOOKUP-tra cứu-phát hiện.

Hàm Hlookup ngày nay được sử dụng rất nhiều, tính thiết thực của hàm Hlookup giúp ích rất nhiều cho công việc và học tập. Cụ thể, nó giúp tra cứu giá trị trong một hàng bảng hoặc một mảng giá trị, có cú pháp và cách sử dụng khá đơn giản, thường được sử dụng khi giá trị so sánh nằm trên một hàng ngang và khi giá trị so sánh nằm trên 1 cột, chúng ta sẽ sử dụng hàm Vlookup. Đây là một trong những hàm được sử dụng nhiều nhất trong Excel, giúp bạn tham chiếu đến các cột và hàng để trả về kết quả chính xác sau khi đáp ứng các điều kiện.

Cú pháp hàm HLOOKUP trong EXCEL

Cú pháp: = HLOOKUP (Lookup_value, Table_array, Row_index_num, Range_lookup)

ở đó:

+ Lookup_value: Giá trị cần tra cứu, nhập trực tiếp giá trị hoặc tham chiếu đến một ô trên bảng tính.

+ Table_array: bảng giới hạn để tìm kiếm.

+ Row_index_num: Lấy số hàng của dữ liệu trong bảng cần tìm, từ trên xuống dưới.

+ Range_lookup: tìm kiếm chính xác hoặc tương đối trên bảng giới hạn, nếu bỏ qua thì mặc định là 1.

Ví dụ cụ thể về hàm HLOOKUP trong EXCEL

Ví dụ 1: Điền thông tin vào cột xếp loại học lực của học sinh theo thông tin trong bảng dưới đây:

Bạn sẽ sử dụng công thức Hlookup để thực hiện việc này

ham-hlookup-4-a2-phumygoldvillas-vn

Sử dụng công thức trong ô E6: = HLOOKUP (D6, $ B $ 16: $ F $ 17,2,1)

chú ý

Có một lưu ý, khi gõ xong D6 trong HLOOKUP, sau đó bạn quét bảng điểm và nhấn F4, chọn 2 là Grade, trong đó 1 là TRUE (tức là dò tương đối)

ham-hlookup-4-a3-phumygoldvillas-vn

Ví dụ 2: Tính phụ cấp theo chức vụ

Trong ví dụ này, chúng ta cần nhập phụ cấp từ bảng 2 vào bảng phụ cấp 1 cho chức vụ của mỗi người.

ham-hlookup-4-a4-phumygoldvillas-vn

– Tại ô D4, chúng ta sử dụng hàm HLOOKUP như sau: = HLOOKUP (C4, $ B $ 11: $ E $ 12,2,0)

ham-hlookup-4-a5-phumygoldvillas-vn

Hàm HLOOKUP kết hợp với hàm IF.

Bảng 1 là tên nhóm của các nhân viên và số lượng bán được. Kết quả cho từng nhóm nhân viên với các tiêu chí nhất định được đưa ra theo Bảng 2. Nếu nhân viên vượt mục tiêu của nhóm, họ sẽ được thưởng, những người còn lại thì không.

ham-hlookup-4-a6-phumygoldvillas-vn

– Tại ô E4, ta kết hợp hàm IF với hàm HLOOKUP như sau: = IF (D4> HLOOKUP (C4, $ B $ 14: $ F $ 15,2,0), “Đạt”, “Không đạt”).

Sau đó, bạn sẽ nhận được kết quả như hình dưới đây.

ham-hlookup-4-a7-phumygoldvillas-vn

Như vậy trên đây chúng tôi đã hướng dẫn bạn cách sử dụng hàm HLOOKUP trong Excel, bạn có thể tìm kiếm và tham khảo các giá trị trong bảng tính Excel, nắm được cú pháp và cách sử dụng hàm. Có thể áp dụng hiệu quả vào thực tế. Ngoài ra, khi bạn biết cách sử dụng tính năng Vlookup, bạn sẽ thấy nó dễ dàng hơn. Cũng là một hàm tìm kiếm có điều kiện, hàm Vlookup luôn được chọn để phục vụ cho công việc và học tập, hàm Vlookup sẽ trả về giá trị chính xác phù hợp với điều kiện của bạn.

Các hàm tính toán thường được sử dụng trong Excel và hàm SUMIF là một hàm tính tổng có điều kiện điển hình. Hàm SUMIF trả về một giá trị dựa trên các điều kiện do người dùng đặt ra và kết quả là chính xác nhất và nhanh nhất.

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button