Tổng Hợp

Kiểm tra hiệu chỉnh là gì?

Việc sử dụng các thiết bị đo lường giúp ích rất nhiều cho con người trong các lĩnh vực đời sống, y tế, nghiên cứu khoa học…. Để đảm bảo độ chính xác của kết quả đo, chúng ta cần hiệu chỉnh, kiểm định và hiệu chỉnh. Tên gần như giống nhau, nhưng khái niệm và mục đích của chúng hoàn toàn khác nhau. Hãy học cách phân biệt hiệu chỉnh là, đâu là hiệu chuẩn và đâu là xác minh

Thư mục bài viết

  • Hiệu chuẩn là gì?
  • Giải thích khái niệm trong hiệu chuẩn:
  • Mục đích của hiệu chuẩn là gì:
  • Chỉnh sửa là gì?
  • Thanh tra là gì?
  • Phân biệt giữa hiệu chuẩn, xác minh và hiệu chuẩn
  • Sự khác biệt giữa hiệu chuẩn và xác minh là gì?
  • Phân biệt giữa hiệu chuẩn và hiệu chuẩn

hieu-chinh-la-2-a1-phumygoldvillas-vn

Hiệu chỉnh là gì?

Hiệu chuẩn là hoạt động xác định và thiết lập mối quan hệ giữa chuẩn đo lường và phương tiện đo. Từ đó đánh giá sai số và các đặc tính kỹ thuật khác và các phép đo của đại lượng cần đo.

Hiệu chuẩn là không bắt buộc, dựa trên kết quả hiệu chuẩn, khách hàng quyết định xem thiết bị còn sử dụng được hay không.

Giải thích khái niệm trong hiệu chuẩn

Chuẩn đo lường: là khái niệm dùng để chỉ các phương tiện kỹ thuật dùng để biểu thị và duy trì đơn vị đo lường được đo. Nó được dùng làm chuẩn để so sánh với các dụng cụ đo lường hoặc các chuẩn đo lường khác.

Phương tiện đo là phương tiện kỹ thuật dùng để thực hiện phép đo.

Phép đo là một tập hợp các thao tác xác định phép đo của đại lượng cần đo.

(Nội dung theo phương pháp đo số 04/2011 / QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011)

Mục đích của hiệu chuẩn là gì?

Việc hiệu chuẩn được thực hiện để duy trì các giá trị của hệ quy chiếu và hệ thống dụng cụ đo đang được sử dụng. Mối liên hệ giữa chúng và chuẩn đo lường sẽ đảm bảo tính nhất quán và độ chính xác của phép đo.

Xác định sai số của dụng cụ đo để điều chỉnh dụng cụ đo phục vụ cho việc tính toán đo.

Đảm bảo độ tin cậy của các phương pháp tạo ra kết quả đo có độ chính xác cao.

Giúp tìm kiếm hoặc dự đoán các hư hỏng và sửa chữa các dụng cụ đo lường kịp thời.

Đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng của ngành, quốc gia hoặc quốc tế.

Chỉnh sửa là gì?

Hiệu chuẩn là hoạt động sửa chữa các khuyết tật của máy móc, thiết bị để chúng có độ chính xác và độ tin cậy cần thiết.

Mục đích của việc sửa chữa là gì?

Do đó, việc hiệu chuẩn thiết bị đo là kiểm tra và nếu cần, điều chỉnh thiết bị đó để cung cấp đầu ra đồng bộ với đầu vào trong phạm vi đo được chỉ định. Bất kỳ thiết bị hiện đại nào cũng vô dụng nếu không được hiệu chuẩn đúng cách để cung cấp các phép đo chính xác.

Thanh tra là gì?

Kiểm định là một hoạt động kỹ thuật nhằm xác định và đánh giá sự tuân thủ của các phương tiện đo lường với các yêu cầu pháp lý, bất kể sự tuân thủ của chúng với các tiêu chuẩn kỹ thuật tương ứng cụ thể. Kết quả sẽ được xác định là đạt hay không đạt bởi cơ quan công nhận quốc gia.

Kiểm định là hoạt động bắt buộc đối với các phương tiện đo nằm trong danh mục thiết bị phải thử nghiệm theo Quyết định số 13/2007 / QĐ-BKHCN ngày 06 tháng 7 năm 2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Việc công nhận chỉ được thực hiện bởi các cơ quan có thẩm quyền trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng quốc gia trong phạm vi quy định.

Sau khi vượt qua bài kiểm tra, thiết bị đo sẽ được dán tem kiểm định. Chứng chỉ kiểm định do cơ quan quản lý đo lường quốc gia hoặc cơ sở được nhà nước ủy quyền cấp, có giá trị pháp lý trên toàn quốc.

hieu-chinh-la-2-a2-phumygoldvillas-vn

Phân biệt giữa hiệu chuẩn, xác minh và hiệu chuẩn

Sự khác biệt giữa hiệu chuẩn và xác minh là gì?

Giống nhau giữa hiệu chuẩn và xác minh:

Cả hai đều là hành động so sánh một dụng cụ đo lường với một tiêu chuẩn để đánh giá mức độ sai số. Cùng với các đặc tính kỹ thuật và đo lường khác của phương tiện đo.

Sự khác biệt giữa các phương pháp hiệu chuẩn và xác minh:

Việc xác minh là bắt buộc theo luật, trong khi việc hiệu chuẩn là tự nguyện. Dựa trên kết quả hiệu chuẩn, khách hàng quyết định có tiếp tục sử dụng thiết bị đo hay không.

Phân biệt giữa hiệu chuẩn và hiệu chuẩn

Hiệu chuẩn và hiệu chuẩn là hai hoạt động quản lý khác nhau về cơ bản. Một khía cạnh của hiệu chuẩn là đánh giá sai số, kiểm tra độ chính xác của thiết bị đo. Một khía cạnh khác là hiệu chỉnh hiệu chuẩn để hiệu chỉnh thiết bị khi cần thiết để có độ chính xác đáng tin cậy.

Như vậy là bạn đã có những thông tin chính xác để phân biệt giữa hiệu chuẩn, kiểm định và hiệu chỉnh là để tránh nhầm lẫn trong cách dùng từ và nhận biết đúng đắn để áp dụng trong công việc và cuộc sống. Hãy thường xuyên ghé thăm website Migco của chúng tôi để được cập nhật những thông tin hữu ích nhất, không chỉ về khí công nghiệp, thiết bị ngành khí mà còn có những bài viết hữu ích khác.

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button