Tổng Hợp

Khấu Hao Là Gì? Phương Pháp Tính Khấu Hao Mới Nhất Năm 2022

Khấu hao không phải là một khái niệm xa lạ với dân kinh tế, tuy nhiên bạn cũng cần hiểu rõ bản chất của khấu hao và các phương pháp khấu hao để dễ dàng quản lý thiết bị kinh doanh. Vậy khấu hao là gì?

khau-hao-la-gi-1-a1-phumygoldvillas-vn

Khấu hao là gì?

Khấu hao là việc định giá, tính toán và phân bổ một cách có hệ thống giá trị của tài sản do hao mòn sau một thời gian sử dụng nhất định. Việc trích khấu hao tài sản cố định do doanh nghiệp tính theo chi phí sản xuất kinh doanh trong thời gian sử dụng tài sản cố định. Hao mòn tài sản cố định liên quan đến sự hao mòn của tài sản, tức là giá trị và giá trị sử dụng suy giảm dần do tham gia vào quá trình hoạt động sản xuất, hao mòn tự nhiên hoặc tiến bộ khoa học công nghệ.

Ý nghĩa của khấu hao là gì?

Khấu hao là việc đưa dần giá trị của tài sản cố định vào chi phí kinh doanh, hình thành một quỹ gọi là quỹ khấu hao nhằm tái tạo tài sản cố định của doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc khấu hao tài sản cố định là đáng kể ở cả cấp doanh nghiệp và cấp quốc gia.

Về kinh tê

Hao mòn TSCĐ là một hiện tượng khách quan, rất khó hoặc thậm chí không thể xác định được mức độ hao mòn ở các giai đoạn khác nhau của thời gian sử dụng của TSCĐ. Điều này gây khó khăn cho việc quản lý và theo dõi tài sản cố định.

Giá trị của tài sản cố định không thể được ghi nhận và phản ánh trên sổ kế toán, do đó, trong hầu hết các trường hợp, rất khó để bán hoặc trao đổi tài sản cố định đó với một tài sản cố định khác khi doanh nghiệp có ý định thay đổi.

Tuy nhiên, thông qua hình thức khấu hao, doanh nghiệp có thể phản ánh được giá trị thực của tài sản cố định, đồng thời do khấu hao là một khoản chi phí kinh doanh nên khấu hao làm giảm lợi nhuận ròng của doanh nghiệp, và việc tăng khấu hao và phân bổ có nghĩa là lợi nhuận ròng giảm.

Về tài chính

Khấu hao là biểu hiện bằng tiền của giá trị tài sản cố định đã hao mòn. Khấu hao là một bộ phận cấu thành của chi phí kinh doanh. Vì là một bộ phận của giá thành nên khi sản phẩm bán ra thị trường được trích khấu hao để lại hình thành quỹ khấu hao.

khau-hao-la-gi-1-a2-phumygoldvillas-vn

Cách tính khấu hao tài sản cố định

Phương pháp khấu hao tài sản cố định yêu cầu xem xét định kỳ, thường là vào cuối năm tài chính. Phương pháp khấu hao và tỷ lệ khấu hao tính cho năm hiện tại và năm tiếp theo có thể được thay đổi nếu có sự thay đổi đáng kể về cách thức sử dụng tài sản để làm lợi cho doanh nghiệp.

Theo nghiệp vụ kế toán thì ngày nay sẽ sử dụng 3 phương pháp khấu hao. Do đó, mỗi phương pháp khấu hao đều sử dụng các yếu tố khác nhau và mang lại hiệu quả khác nhau cho doanh nghiệp.

Khấu hao theo đường thẳng (Khấu hao tuyến tính)

Khấu hao tuyến tính là phương pháp khấu hao trong đó tỷ lệ khấu hao của tài sản cố định không đổi trong suốt thời gian sử dụng của nó. Đây là phương pháp dễ nhất và phổ biến nhất.

Công thức tính khấu hao theo đường thẳng là:

Chi phí khấu hao hàng năm = chi phí tài sản cố định / thời gian khấu hao

Mức trích khấu hao bình quân hàng tháng bằng mức trích khấu hao trong năm chia cho 12 tháng.

Khấu hao theo khối lượng sản phẩm

Đối với phương pháp khấu hao theo lô, thời gian sử dụng hữu ích của tài sản được biểu thị bằng tổng số đơn vị sản phẩm dự kiến ​​được sản xuất. Bạn sẽ hiểu phương pháp khấu hao này là gì nếu bạn áp dụng công thức sau:

Số khấu hao TSCĐ hàng tháng = số lượng sản phẩm sản xuất trong tháng hiện tại × số khấu hao bình quân của đơn vị sản phẩm

Vì thế:

Khấu hao bình quân tính cho một đơn vị sản phẩm = nguyên giá TSCĐ / sản lượng tính theo công suất thiết kế.

khau-hao-la-gi-1-a3-phumygoldvillas-vn

Giảm khấu hao số dư

Khấu hao số dư giảm dần được tính theo công thức sau:

Giá trị năm khấu hao = nguyên giá của tài sản trong năm khấu hao nhân với tốc độ khấu hao nhanh

Vì thế:

Tỷ lệ khấu hao nhanh (%) = tỷ lệ khấu hao TSCĐ đường thẳng nhân với hệ số điều chỉnh.

Tỷ lệ khấu hao tài sản cố định (TSCĐ) đường thẳng (%) = (1 / thời gian khấu hao TSCĐ) × 100

Ngoài ra, còn nhiều yếu tố khác để tính khấu hao sẽ được quy định trong Luật Tài chính Doanh nghiệp và các quy định riêng của công ty.

Trên thực tế, theo Chuẩn mực kế toán số 29, phương pháp khấu hao tài sản cố định là một ước tính kế toán dựa trên các giả định về lợi ích kinh tế trong tương lai của tài sản đó. Vì vậy, doanh nghiệp cần dựa vào lợi ích kinh tế dự kiến ​​của tài sản trong tương lai để áp dụng phương pháp khấu hao cho phù hợp chứ không thể chỉ dựa vào ý kiến ​​chủ quan của mình mà xác định được.

Trên đây là những thông tin về khấu hao là gì. Cảm ơn bạn đọc đã quan tâm bài viết.

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button